Konkurs – Liga Zadaniowa cz.1

Zasady wyjaśniłem w : Konkursy/Liga Zadaniowa

Dajcie z siebie wszystko! Czas do 22:00!

Zadanie 1 – Kinetyka

Część 1

Dla reakcji :  CO + NO_{2} \rightarrow CO_{2} + NO oblicz średnią szybkość reakcji w ciągu :

a) pierwszych 10 sekund (2 pkt)

b) między 30 a 40 sekundą (2 pkt)

c) między 0 a 40 sekundą (2 pkt)

t [sek] 0 10 20 30 40
[CO] \frac{mol}{dm^{3}} 0,1 0,067 0,05 0,04 0,033

Część 2

Pewna reakcja o prostym schemacie : A \rightarrow B jest reakcją drugiego rzędu o stałej szybkości równej k = 4 \cdot 10^{-4} \frac{dm^{3}}{mol \cdot s }  . Jakie będzie stężenie substratu po 10 minutach reakcji, jeśli jego stężenie początkowe wynosiło 0,8 \frac{mol}{dm^{3}}  ? (4 pkt)

Zadanie 2 – Organiczna

Nieznany, aromatyczny węglowodór (W) zawiera 89,5 % masowych węgla. Wiadomo, że gęstość par tego węglowodoru (w ciśnieniu równym 1 atmosferze (1 atm) oraz w T = 25°C ) nie przekracza 10 g/L.

a) wyprowadź wzór sumaryczny węglowodoru W. (4 pkt)

b) narysuj dwie możliwe struktury tego węglowodoru, jeśli wiadomo, że podczas reakcji :

W \xrightarrow{Cl_{2} , \ h \nu} ?

tworzy się tylko jedna monochloropochodna.  (2 pkt)

c) która z dwóch struktur z powyższego punktu może być wyeliminowana, skoro wiadomo, że związek W nie odbarwia roztworu nadmanganianu potasu? (2 pkt)

d) narysuj wzór izomeru węglowodoru W – czyli związek X, jeśli wiadomo, że jest on aktywny optycznie.  (2 pkt)

 

Znalezione obrazy dla zapytania motivation quote

2 myśli w temacie “Konkurs – Liga Zadaniowa cz.1”

Leave a Reply