Konkurs – Liga Zadaniowa cz. 2

Konkurs – Liga Zadaniowa cz. 2

 

Zadanie 1 – Elektrochemia

Mamy roztwór X oraz Y. Roztwór X ma pH = 4 i zawiera jony Mn^{2+} o stężeniu równym 0,01 M oraz jony MnO_{4}^{-} o stężeniu 0,004 M. Zanurzenie w tym roztworze elektrody platynowej powoduje powstanie półogniwa X.

Roztwór Y natomiast ma pH = 9 i zawiera chromian potasu o stężeniu 8 \cdot 10^{-3} M. Oprócz tego w tym roztworze znajduje się stały chromian srebra. Zanurzenie w tym roztworze elektrody srebrnej powoduje powstanie półogniwa Y.

Półogniwa X oraz Y zostały następnie połączone mostkiem solnym (kluczem elektrolitycznym). Zmierzono napięcie tego ogniwa w temperaturze 25°C i wyniosło ono 0,573 V.

Wartości potencjałów standardowych : E^{\circ}_{Ag^{+}/Ag} = 0,8 \ V oraz E^{\circ}_{MnO^{-}_{4}/Mn^{2+}} = 1,491 \ V

a) oblicz K_{so} dla Ag_{2}CrO_{4} (7 pkt)

b) krótko wyjaśnij czy podane dane dotyczące pH obu roztworów były potrzebne w tym zadaniu. (3 pkt)

 

Zadanie 2 – Organiczna

W organizmie aminokwasy wzajemnie się w siebie przekształcają z użyciem przeróżnych enzymów. Przeanalizujemy sobie aminokwas A (29,75% C , 5,79% H, 26,45% S), który ulega następującym przemianom, aby utworzyć aminokwas D :

A \xrightarrow{utlenienie} B \xrightarrow{- \ C} D 

O związku A wiadomo dodatkowo, że ulega tzw. oksydatywnej dimeryzacji. Związek C jest triatomowym (trójatomowym) gazem, bez zapachu. Liczba atomów węgla nie uległa zmianie podczas pierwszej reakcji. Zawartość procentowa tlenu w związku D wynosi około 38%.

a) podaj wzór strukturalny aminokwasu A oraz jego nazwę zwyczajową. Narysuj aminokwas A w projekcji Fischera uwzględniając poprawną konfigurację dla występujących naturalnie biologicznych aminokwasów (tj. aminokwasy białkowe). (3 pkt)

b) narysuj wzór związku X (także aminokwasu), który jest produktem oksydatywnej dimeryzacji aminokwasu A. (2 pkt)

c) podaj wzory B, C oraz D. (3 pkt)

d) ile różnych dipeptydów można otrzymać z aminokwasów A oraz D (to znaczy dipeptyd powstały ze zmieszania A oraz D)? Narysuj te dipeptydy. (2 pkt)

*Masy molowe zaokrąglamy do całości.

Znalezione obrazy dla zapytania aminoacids

Leave a Reply