Konkurs – Liga Zadaniowa cz. 3

Konkurs – Liga Zadaniowa cz. 3

Ostatnia część przed nami. Szybko zleciały te 3 tygodnie 🙂

Jedno z zadań jest bardzo ciekawe i stwarza ogrom możliwości jeżeli chodzi o sposoby rozwiązania. Najładniejsze moim zdaniem rozwiązanie jakie mi prześlecie zostanie osobno wyróżnione.

Zadanie 1 – ORGANICZNA

Całkowite spalanie jednej objętości mieszaniny pentanu oraz innego, nieznanego węglowodoru X (wiadomo także, że w tej mieszaninie spełniona jest zależność   m_{C} : m_{H} = 17 : 3 )  wymaga 6,5 objętości tlenu (zmierzone w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury).

a) podaj wzór sumaryczny węglowodoru X. Narysuj cztery izomery związku X.  (8 pkt)

b) narysuj związek X, jeśli wiadomo, że nie odbarwia wody bromowej. (2 pkt)

*Masy molowe zaokrąglamy do całości.

 


Zadanie 2 – NIEORGANICZNA

Analizowano pewien kwas fosforowy (związek A). Zawartość procentowa fosforu w tym kwasie wynosi 37,8%.

a) podaj wzór sumaryczny tego kwasu oraz jego nazwę. (3 pkt)

b) przedstaw wzór strukturalny tego kwasu. Ilu-protonowy jest to kwas? Wyjaśnij. (5 pkt)

c) zapisz reakcję otrzymywania tego kwasu z odpowiedniego tlenku. (2 pkt)

*Masy molowe również zaokrąglamy do całości.

Leave a Reply